1ste Lijn Amsterdam is de Regionale Ondersteuningstructuur (ROS) voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam. Wij werken aan het verbeteren van de organisatie van een geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in de stad, met als doel goede zorg voor alle Amsterdammers. Onder goede zorg verstaan wij: deskundig, dicht bij huis, efficiënt en doelmatig, in een prettige en veilige omgeving, waarin de patiënt serieus wordt genomen. 1ste Lijn Amsterdam verbindt, verbetert en versterkt de eerste lijn ten behoeve van samenhangende zorg in de buurt, dat is onze missie.

Wij dragen bij aan die goede zorg door samenwerking tussen zorgverleners en andere partijen in de eerste lijn te stimuleren en te ondersteunen. 1ste Lijn Amsterdam vervult een brugfunctie tussen zorgverleners, patiënten, overheden, verzekeraars, tweede lijn en welzijn. Hierbij werken we voor verschillende opdrachtgevers. Samen staan we voor een goede eerstelijnsgezondheidszorg waarover zowel patiënt als zorgverlener tevreden zijn.

We zien enerzijds de Amsterdamse bevolking met een mix van culturen en mensen die steeds mondiger worden en anderzijds groepen die steeds afhankelijker worden van de zorg zoals ouderen, mensen met psychosociale problemen en chronisch zieken. Kortom, een bevolking die hoge eisen stelt aan de zorg. Tegelijkertijd worden zorgver- leners door de nieuwe wet- en regelgeving gestimuleerd om elkaar te beconcurreren. Onze visie is dat marktwerking kansen biedt om met elkaar de kwaliteit van zorg te verbeteren en dat samenwerking de marktpositie van de eerste lijn kan versterken. Wij denken dat samenwerking in de eerste lijn kan bijdragen aan een betere kwaliteit van de zorg.

 

 
Onze kernwaarde is: midden in.
De kernwaarde geeft aan waar wij als organisatie in geloven. De kernwaarde is een integraal onderdeel van ons commitment aan onze doelgroepen, medewerkers en de samenleving.
kernwaarde 1ste lijn amsterdam
Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief