Nieuws

 

Samen naar een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties in Amsterdam
Het H-TEAM is een unieke samenwerking tussen alle organisaties en partijen die betrokken zijn bij de preventie en behandeling van hiv in Amsterdam. Samen met de doelgroepen werken we aan een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties in Amsterdam. 

Herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden na een suicide.
Op 18 februari  2018 zal er een herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden voor nabestaanden van mensen die zich gesuïcideerd hebben, getiteld 'Een dood die je nooit meer vergeet'. Wellicht is deze bijeenkomst van belang voor diverse groepen mensen met wie u in contact bent; daarbij denken wij naast familieleden, vrienden en bekenden ook aan de behandelaars.

Een belangrijke fase in de aanpak Zo Blijven Wij Gezond is afgerond. In elk van de elf ‘focusbuurten’ is nu een ‘Pact Gezond Gewicht’ gesloten. Die focusbuurten zijn de elf buurten in Amsterdam waar overgewicht en obesitas onder kinderen het meest voorkomt. In het Pact staan afspraken over samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers-, sport- en buurtorganisaties. Samen zorgen ze ervoor dat elk gezin waarin deze problematiek speelt, in beeld komt en blijft. Het elfde en vooralsnog laatste Pact werd op donderdag 30 november gesloten in Slotervaart.

De afgelopen jaren hebben alle huisartsen in Amsterdam regelmatig informatie ontvangen van de Ouder- en Kindteams. Er zijn factsheets verspreid over wat de teams voor hen kunnen betekenen en elke huisarts heeft één contactpersoon met 06-nummer en (secure)
e-mailadres. Op verzoek van huisartsen is de laatste tijd ook intensiever teruggekoppeld en geïnformeerd over de jeugdigen en gezinnen uit de praktijk, die onder de hoede van het team vallen. Dit gebeurt ook als deze niet door de huisarts zijn aangemeld maar bijvoorbeeld via zorgen in de buurt of op school. 

Het college van B en W heeft besloten om met ingang van 1 december te starten met een pilot waarbij het eigen risico voor een aantal kwetsbare jongeren in GGZ-behandeling wordt vergoed. Het eigen risico van minimaal € 385,- dat moet worden betaald als jongeren 18 worden, is voor een deel van deze groep een reden om hun GGZ-behandeling stop te zetten.

Wat gaat kabinet Rutte 3 doen met de (eerstelijns)gezondheidszorg? Het regeerakkoord zal het uitwijzen, maar als het aan de Eerstelijns ligt, kiest het kabinet voor een aantal logische, samenhangende oplossingen voor de (toekomstige) knelpunten. De grootste uitdagingen betreffen de ouderenzorg, acute zorg, arbeidsmarkt en substitutie. Hoewel er al enkele stappen zijn gezet, is het niet genoeg. Zeker in de eerstelijnszorg zijn aanvullende maatregelen nodig.

U bent verantwoordelijk voor het borgen van de privacy van uw cliënten/patiënten. De meest voorkomende vorm van een datalek is het versturen van bijzondere persoonsgegevens via onveilige e-mail. Met ingang van de nieuwe wet en regelgeving 'AVG' wordt nog strenger toegezien op het gebruik van veilige communicatie. Dit gaat zowel om communicatie met de patiënt als communicatie tussen zorgverleners. Zorg er dus voor dat u veilig mailt. Aangezien organisaties van elkaar verschillen zijn er verschillende mogelijkheden om veilig te mailen.

Op 30 oktober jl. was er een kick-off voor Amsterdamse paramedici: 'Gezondheid en Gedrag, let’s go!' Deze bijeenkomst was op initiatief van de KNGF en 1ste Lijn Amsterdam. Naast paramedici waren ook andere partners aanwezig waaronder vertegenwoordigers vanuit de zorggroepen, GGD en Stadsdeel Zuid. 

Eind juni was er een spetterende première van de film 'De dappere patiënt' in het Ketelhuis in Amsterdam. Ruim honderd professionals en enkele beleidsmakers keken naar de film, spelers en hun naasten zaten op de eerste rij, de filmmakers liepen er trots bij!

Ruim twee weken geleden is in VUmc een oncologische patiënt met de zeer besmettelijke vorm van scabiës (schurft), scabiës crustosa, gediagnosticeerd. Deze week is er in Amsterdam opnieuw een patiënt met scabiës crustosa gemeld bij de GGD. Deze patiënt is woonachtig in verpleeghuis de Poort. Vooralsnog is er geen link tussen beide patiënten. 

Per april volgend jaar zijn er overal loketten waar huisartsen en ziekenhuizen kunnen informeren naar de beschikbaarheid van eerstelijnsverblijfbedden. Dat verwacht Zorgverzekeraars Nederland. Het blijkt uit antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer over de VWS-begroting voor 2018. 

Het NIVEL en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) zijn een samenwerking aangegaan om de rol van de logopedist in de Nederlandse gezondheidszorg in kaart te brengen. De eerste jaarcijfers over het werk van de logopedist zijn in te zien op de website van het NIVEL. 

Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief