Het nascholingsbureau organiseert scholingen voor de eerstelijnsgezondheidszorg, met als uitgangspunt de Amsterdamse situatie. Qua onderwerpkeuze willen wij voorzien in een duidelijke behoefte en uit evaluaties blijkt dat onze scholingen zeer goed worden gewaardeerd. Wij bieden een evenwichtig aanbod van vakinhoudelijke en beroepsgerelateerde onderwerpen.

Wij hebben een instellingsaccreditatie voor huisartsen en kunnen ook de accreditatie voor scholingen van externe aanbieders verzorgen. Voorwaarde is dat dit niet commer- ciële huisartsenscholing voor de regio Amsterdam betreft en er een Amsterdamse huisarts bij de opzet betrokken is. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor informatie over consultatie, FTO- en intervisiegroepen.

Het scholingsaanbod van 1ste Lijn Amsterdam komt tot stand in samenwerking met twee werkgroepen. Voor wat betreft de huisartsen is dit samen met de HKA en de Werkgroep Scholing en Kwaliteit (WSK). Daarnaast is in 2011 ook de Programmacommissie Paramedi opgericht. Zij houdt zich bezig met scholing voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logo- pedisten, diëtisten en praktijkondersteuners.

Als eerstelijnszorgverlener in Amsterdam kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.bij 1ste Lijn Amsterdam. Wij houden u én uw collega’s dan op de hoogte van bijeenkomsten, scholingen en nieuwe ontwikkelingen die u aangaan als zorgverlener in Amsterdam.

 

  Voor informatie over intervisie, FTO-groepen, toets- groepen en inschrijvingen neem contact op met:  
  Mischa van der Graaff

 

Mischa van der Graaff
020 34 45 391 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
  Wilt u meer weten over de inhoud en planning? Of heeft u suggesties met betrekking tot het scholingsaanbod? Neemt u dan contact op met:  
  Safira Quik

 

Safira Quik
020 34 45 709
06 435 62 518
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
   

1ste Lijn Amsterdam is bevoegd accreditatie te verlenen aan huisartsbijeenkomsten in Amsterdam waarbij het principe 'voor en door huisartsen' wordt gehanteerd.

  • Voorwaarde is dat uw bijeenkomst mede is voorbereid door een huisarts en dat er tijdens de bijeenkomst een huisarts aanwezig is als voorzitter en/of docent.
  • Aanvragen vanuit de farmaceutische industrie kunnen wij niet honoreren.
  • De aanvraag dient een nascholing met (fysieke) bijeenkomst, dan wel een cursorische nascholing te betreffen.

Deze aanvraag dient te worden ingevuld door een betrokken Amsterdamse huisarts. Aanvragen worden voorgelegd aan de perifeer accreditatiemedewerker (PAM). Hiervoor wordt per aanvraag een bedrag van € 250,- incl. btw in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief het invoeren van één presentielijst door 1ste Lijn Amsterdam. Accreditatie is twee jaar geldig. Indien een scholing meerdere malen wordt aange- boden, wordt per extra bijeenkomst € 50,- in rekening gebracht voor het invoeren van de presentielijst.

Indien uw bijeenkomst aan bovengenoemde niet voldoet, dan verwijzen wij u voor uw aanvraag door naar het CvAH.

Klik hier voor het accreditatie aanvraagformulier.

 

 

Sinds 2007 worden alle geaccrediteerde bijeenkomsten, ook die van het nascholingsbureau, verplicht geregistreerd in GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Voordeel is dat huisartsen hun accreditatiepunten direct in GAIA kunnen terugvinden. U kunt uw persoonlijke dossier activeren via de website van de KNMG. Hiervoor heeft u de activeringscode nodig die u per brief van de KNMG heeft ontvangen. Als u de aangegeven stappen volgt, gaat alles soepel.

Met de inlogcode die u, na activering, ontvangt kunt u voortaan uw accreditatiepunten vinden. Er worden geen lijsten op papier of certificaten meer verstrekt, dus met name bij herregistratie bent u aangewezen op GAIA.

 
     

Het inschrijfgeld wordt na de eerste bijeenkomst van een scholing van uw rekening afgeschreven. De weigeringperiode debiteur bedraagt vijf dagen. Definitieve bevestiging van deelname ontvangt u ca. twee weken voor aanvang. Bij twijfel over de status van uw inschrijving kunt u contact opnemen met Mischa van der Graaff.

Wij behouden ons het recht toe een cursus te annuleren. Dit kan onder andere voorkomen bij onvoldoende deelnemers of ziekte van een docent. U maakt geen aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Korte cursussen en eendaagse bijeenkomsten, kunt u tot twee weken voor aanvang schriftelijk annuleren. Wij brengen dan € 25,- administratiekosten in rekening.

Meerdaagse bijeenkomsten kunt u annuleren tot zes weken voor aanvang. Wij brengen dan € 25,- administratiekosten in rekening.

Bij annulering van zes tot drie weken voor aanvang heeft u recht op 40% restitutie van het cursusgeld. Bij annulering na drie weken voor aanvang vindt geen restitutie meer plaats.

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij onaangekondigde deelname loopt u het risico te worden geweigerd.

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Bij klachten wendt u zich in eerste instantie tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor de volledige klachtenregeling klikt u hier.

De door u afgegeven machtiging geldt tevens als factuur. Gelieve zelf voor uw eigen administratie een kopie te maken.

  • BTW nummer: 8133.20.343.B.01
  • Kamer van Koophandel nummer: 34207150

 

     
Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief