welkom   kalender  

1ste Lijn Amsterdam is dé onafhankelijke netwerkorganisatie in het Amsterdamse eerstelijns zorglandschap. Onze adviseurs verbinden en adviseren partijen binnen en met de eerste lijn om betaalbare zorg in de buurt te realiseren. Dit doen we vanuit een maatschappelijke opdracht.

1ste Lijn Amsterdam maakt onderdeel uit van het landelijk ROS-netwerk. Iedere ROS zet zich in de eigen regio in voor het realiseren van geïntegreerde eerstelijnszorg.

 

nieuws

Huisvesting Eerstelijnszorg Amsterdam

Interview met Sylvia Kneefel, beleidsadviseur gemeente Amsterdam 

2017 08 31 huisvesting

Amsterdam is populair en groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Op welke plekken dit gaat gebeuren is te lezen in Koers 2025, Ruimte voor de Stad. Maar hoe staat het met huisvesting voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen? Komt er ook een passend én betaalbaar aanbod voor zorgverleners?

Om in kaart te brengen welke wensen er ten aanzien van huisvesting leven heeft 
1ste Lijn Amsterdam begin 2017 in opdracht van de gemeente Amsterdam een inventarisatie gehouden onder alle huisartsen van Amsterdam. De uitkomsten hiervan zijn op bestuurlijk en ambtelijk niveau besproken. Wat de verdere ontwikkelingen zijn en waar de gemeente nu staat in dit verhaal vroegen wij aan Sylvia Kneefel beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam.

"Met woningen alleen bouw je geen stad. Nu mensen langer zelfstandig blijven wonen is het belangrijk dat zorg en ondersteuning in de buurt ook goed is georganiseerd. Dat betekent dat zorgvoorzieningen goed bereikbaar moeten zijn voor bewoners. Huisartsen spelen daarin een belangrijke rol."

Lees meer...

 

Meer nieuws... 

 

Filmavond: De Dappere Patiënt 
info klik hier

Dinsdag 3 oktober van 18.00-19.30 uur.
Deelname is gratis (hier aanmelden).

 

Aanbod 1ste Lijn Amsterdam

Aanbod extern

 

 prikbord 340

Het prikbord is gemaakt om zorgverleners in contact te brengen met andere zorgverleners. Plaats hier een advertentie voor vacatures, stageplaatsen, praktijkruimten of een vraag voor een collega? 

 
   
   
   
   
       
   

Volg ons ook op...  

            

aanmeldennieuwsbrief

 
   

 

 
Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief